Πως είστε;

Σύντομες ψυχομετρικές αξιολογήσεις

Στην σύγχρονη επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα ψυχικής υγείας βασιζόμαστε συχνά σε αξιολογήσεις που μας βοηθούν να μετρήσουμε τα προβλήματα και την πρόοδο των ασθενών μας. Αυτές θα σας βοηθήσουν αρχικά να καταλάβετε και εσείς πως είστε και τι συμπτώματα μπορεί να έχετε.

Εδώ παρέχουμε μερικές σύντομες δοκιμές για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς κόστος σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι εξετάσεις, όσο έγκυρες και αν είναι, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ειδική αξιολόγηση ενός κλινικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που έχουν επαγγελματική κατάρτιση σε ψυχομετρικές αξιολογήσεις.

Εάν ανησυχείτε για τη βαθμολογία σας, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία. Οι ψυχολόγοι μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουν με οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες μπορεί να έχετε.

Για πιο ολοκληρωμένες αξιολογήσεις δείτε τα διαγνωστικά μας προγράμματα και κάντε μία αρχική αξιολόγηση να σας πούμε που βρίσκεστε. Εάν είστε επαγγελματίας και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αξιολόγησης με τους ασθενείς σας, δείτε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

bipolarlab_Tests.png

Hypomanic Check List (Revised)

A brief scale that helps you to detect more subclinical types of bipolar disorder by assessing past hypomanic states.


bipolarlab_Tests.png

1. BipolarLab Initial Screening Form

This is our initial screening form. It is helpful to complete this form prior to your fist consultation with us if possible. It helps you to report your current circumstances and also your brief history. It also includes a brief questionnaire that assesses your current mood state. If this is too much do not worry. We will cover this information during our first session.

bipolarlab_Tests.png

7Up7Down Scale

A brief 14 item scale that helps you to detect signs for developing Bipolar disorder in the future.

This scale may help you to understand your risk for developing bipolar disorder. It has been based on studies that tried to predict what signs and sub-clinical symptoms may later develop into a full blown bipolar disorder. Of course this measure cannot provide a definitive answer but you may find this helpful to understand where you are at the moment.

No matter what your results maybe, it is important that you discuss them with your psychologist or psychiatrist or mental health team. We are always available for consultations.

bipolarlab_Tests.png

MDQ Scale

A brief 12 item scale that helps you to screen for a potential Bipolar disorder diagnosis.

This is one of the gold standard scale for helping to diagnose a bipolar disorder. It work better at detecting Bipolar I disorders and it may not work as well with Bipolar II or other more sub-clinical or spectrum bipolar disorders.

It will also help you to assess the severity of a previous manic episode and you will get a good idea about the core symptoms of Mania.

No matter what your results maybe, it is important that you discuss them with your psychologist or psychiatrist or mental health team. We are always available for consultations.

bipolarlab_Tests.png

GAD-7 Scale

A brief 7 item scale that helps you to measure your levels of anxiety.

Anxiety is a nasty sibling of many bipolar disorders. It occurs during stable and unstable phases of Bipolar disorder. It is also a good indicator of a potential episode.

There are many type of anxiety that you may experience but this measure looks at generalised anxiety. It is a good start for keeping an eye on your anxiety levels.

If you suffer from a specific type of an anxiety disorder (OCD, Health anxiety etc) then you would also need to use other more specific anxiety measures. Nevertheless this brief measure will continue to be helpful for briefly screening your anxiety levels.

No matter what your results maybe, it is important that you discuss them with your psychologist or psychiatrist or mental health team. We are always available for consultations.

bipolarlab_Tests.png

PHQ-9 Scale

A brief 9 item scale that helps you to measure your levels of depression.

This is a gold standard questionnaire that will help you to determine how severe is your depression.

It follows exactly the core symptoms of a depressive episode so it may also help you understand whether your depression is severe enough to be considered an episode. You would need a relatively high score for at least 2 weeks for a depressive episode.

It is also helpful to understand and learn the core symptoms of depression. There are many more measures of depression that emphasise more the cognitive or the behavioral or the biological symptoms of depression.

Nevertheless this is a quick and easy measure that takes into account the most significant symptoms of depression.

No matter what your results maybe, it is important that you discuss them with your psychologist or psychiatrist or mental health team. We are always available for consultations.

bipolarlab_Tests.png

Altman Mania Rating Scale

A brief 5 item scale that helps you to measure your levels of well-being/hypomania/mania.

This a wee measure of happy mania! It is helpful to assess what we call euphoric mainly (happy) high phases that may be mild enough to be considered hypomanic or more severe to be considered manic.

If you are too manic it is unlikely that you will be able to complete this measure but if you do so then you still have time to get help and prevent your manic episode.

This measure does not work very well with more dysphoric (unhappy, mixed) manic states and mania in general has many faces. It is also not very sensitive in picking up milder highs.

If you however need a brief measure of mania, then the Altman scale is just perfect for you.

For more subclinical highs (hypomania or mixed states), it is better to use the Hypomanic Check List Questionnaire and/or the Internal State Scale.

No matter what your results maybe, it is important that you discuss them with your psychologist and/or psychiatrist or mental health team. We are always available for consultations.